مینی پیتزای سیب زمینی

جستجو در مینی پیتزای سیب زمینی

طرز پخت پیتزای سیب زمینی بدون نیاز به آرد و فر

طرز پخت پیتزای سیب زمینی بدون نیاز به آرد و فر

در این دستور پخت کم هزینه و گیاهی، شما از هر عدد سیب زمینی به عنوان پایه ترد در هرمینی پیتزای خود استفاده میکنید. در اینجا نیازی به استفاده از آرد و پخت در فر ندارید.