مرغ شکم پر سوخاری پنیری

جستجو در مرغ شکم پر سوخاری پنیری

طرز پخت کوردن بلوی مرغ سوخاری بسیار آسان

طرز پخت کوردن بلوی مرغ سوخاری بسیار آسان

این غذای خوشمزه تشکیل شده از سینه مرغ آبدار که شکم آن را با پنیر و ژامبون پر کرده ایم و روی تردی که با آرد سوخاری آن را ساخته ایم.