آب سبزیجات پخته

جستجو در آب سبزیجات پخته

طرز تهیه استاک یا آب سبزیجات با دورریز سبزی خوش عطر

طرز تهیه استاک یا آب سبزیجات با دورریز سبزی خوش عطر

هربار که در پخت غذای خود مقداری سبزی اضافه می ماند میتوانید آن را فریز کرده و با رسیدن به میزان قابل قبول با استفاده از آن ها استاک خود را تهیه کنید. شما برای تهیه استاک سبزیجات میتوانید از دور ریز سبزیجات خود استفاده کنید.