خمیر پیتزای عالی بدون هیچ دستگاهی

جستجو در خمیر پیتزای عالی بدون هیچ دستگاهی

طرز تهیه خمیر پیتزای دست ساز آسان بدون نیاز به هیچ دستگاهی

طرز تهیه خمیر پیتزای دست ساز آسان بدون نیاز به هیچ دستگاهی

پایه هر پیتزا مهمترین بخش هر پیتزایی است. داشتن یک پایه عالی برابر با پخت یک پیتزای عالی است. برای ساخت این خمیر پیتزای عالی به جز کمک گرفتن از دستانتان به هیچ دستگاهی نیاز نخواهید داشت. زمان آماده سازی خمیر شما صرفه نظر از زمانی که باید استراحت کند 15 دقیقه خواهد بود.